LUDVÍK, David. Bytový dům v Boskovicích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179941. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloslav Novotný.
Uložit do Citace PRO