LUONG, Quoc Thang. Bytový dům [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179942. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Bohuslav Brukner.

Uložit do Citace PRO