MARŠOUN, Jiří. Bytový dům ve Vlašimi [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO