MATULÍKOVÁ, Monika. Bytový dům [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Lavický.
Uložit do Citace PRO