NAVRÁTIL, Radek. Rodinný dům [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Jelínek.

Uložit do Citace PRO