NAVRÁTIL, Radek. Rodinný dům [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Jelínek.

Uložit do Citace PRO