PEŠAVA, Petr. Stavba pro bydlení [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.

Uložit do Citace PRO