PEŠAVA, Petr. Stavba pro bydlení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.
Uložit do Citace PRO