SVOBODA, Martin. Bytový dům [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179980. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.
Uložit do Citace PRO