ŠIBALOVÁ, Lenka. Bytový dům [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.
Uložit do Citace PRO