THOMAJER, Viktor. Bytový dům [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179987. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Bohuslav Brukner.
Uložit do Citace PRO