TOMÁŠEK, Martin. Bytový dům [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179989. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ondřej Fuciman.

Uložit do Citace PRO