VAŇKOVÁ, Radka. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179994. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Košíčková.

Uložit do Citace PRO