VOLKOVÁ, Markéta. Bytový dům s kadeřnictvím ve Vyškově [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179997. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO