VOPÁLENSKÝ, Lukáš. Bytový dům [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Struhala.
Uložit do Citace PRO