PŘIBYLOVÁ, Blanka. Knihovna. Online, Diplomová práce, vedoucí Věra Maceková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180010. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO