PŘIBYLOVÁ, Blanka. Knihovna [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.

Uložit do Citace PRO