ČECH, Richard. Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Michal Sedláček.

Uložit do Citace PRO