HORČIČKOVÁ, Anastázie. Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.

Uložit do Citace PRO