KALVODA, Vít. Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180029. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.

Uložit do Citace PRO