KRŠKOVÁ, Nikola. MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.

Uložit do Citace PRO