MUSILOVÁ, Michaela. Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Michal Sedláček.

Uložit do Citace PRO