NEDBALOVÁ, Monika. Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Michal Sedláček.
Uložit do Citace PRO