PEŠTÁLOVÁ, Lucie. Kraví hora - rodinné stříbro VUT [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.

Uložit do Citace PRO