SCHOLZOVÁ, Simona. Duchovní brownfield Olomouc - Zlín [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180051. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Marek Štěpán.

Uložit do Citace PRO