SMOLOVÁ, Tereza. Duchovní brownfield Olomouc - Zlín [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180052. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Marek Štěpán.

Uložit do Citace PRO