ADÁMAŤ, Martin. Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180059. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Bureš.

Uložit do Citace PRO