GIEMZA, Lukáš. 3D model kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180062. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.

Uložit do Citace PRO