GUNÁR, Peter. Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1 [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Bureš.

Uložit do Citace PRO