LANGAR, Tomáš. Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180067. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Bureš.

Uložit do Citace PRO