STAUFČÍK, Jakub. Využití laserového skenování v informačním modelování budov [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180069. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Tomáš Volařík.

Uložit do Citace PRO