OTOUPALÍK, Jan. Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180078. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.

Uložit do Citace PRO