STEJSKAL, Radek. Zlepšení a rozvíjení leadershipu a týmové práce [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO