KADLECOVÁ, Eliška. Informační systém pro správu fotografických zakázek [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180082. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO