HERTL, Vojtěch. Minimalistický správce aplikací a souborů pro OS Android [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO