MLÝNEK, Přemysl. Měření rozměrů rovinných objektů v obraze [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.
Uložit do Citace PRO