PITOŇÁK, Radoslav. Deep Learning for Object Detection [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180085. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Teuer.
Uložit do Citace PRO