CHU, Yen Nhi. Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO