KUŽELA, Michal. Výpočetní model řízení a chování samočinně řízeného vozidla [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180102. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.

Uložit do Citace PRO