SILADI, František. Mobilní aplikace pro odstraňování šumu v reálném čase [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180104. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Ondřej Novotný.
Uložit do Citace PRO