KRBILA, Martin. Aplikace pro simulaci akustiky místnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180106. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Ladislav Mošner.
Uložit do Citace PRO