KARPÍŠEK, Miroslav. Detekce dopravních přestupků na křižovatkách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180109. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Špaňhel.
Uložit do Citace PRO