CHOVANCOVÁ, Simona. Android aplikace pro dlouhodobé spolehlivé nahrávání audia [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180121. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO