ŠTAJEROVÁ, Alžbeta. Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180134. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Fajčík.
Uložit do Citace PRO