SKÁLA, Dominik. Portál pro sledování stavu herních serverů [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180139. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.

Uložit do Citace PRO