LUKÁČ, Peter. Voice Conversion [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.
Uložit do Citace PRO