VRÁBĽOVÁ, Žofia. Generování projevu falzifikátu do syntetických otisků prstů z generátoru SFinGe [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180143. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Kanich.
Uložit do Citace PRO