KOSÍK, Dominik. Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180146. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Goldmann.

Uložit do Citace PRO