ZAVŘEL, Jan. Porovnání link-state směrovacích protokolů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180151. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.
Uložit do Citace PRO