KOHOUT, Tomáš. Programovací jazyk Scala a jeho využití pro analýzu dat [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180158. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO