SABO, Jozef. Analýza parametrů pravidlových sad pro klasifikaci síťového provozu [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180160. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Matoušek.

Uložit do Citace PRO