KOZOVSKÝ, Daniel. Použití statické analýzy pro detekci chyb v obsluze signálů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180164. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.

Uložit do Citace PRO