ODEHNAL, Tomáš. Mitigace DoS útoků s využitím neuronových sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180169. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kučera.
Uložit do Citace PRO